Dominica in sexagesima

Bílá neděle

Dominica in Albis Bílá neděle je doslovem velikonoční oktávy.
milf porno hairy

František Palacký: Staročeský všeobecný kalendář

Přepis první české chronologické příručky od Františka Palackého z roku 1829. . Neděle bílá, dominica in albis, první po velikonoci.
kalendar.beda.cz/frantisek-palacky-starocesky-vseobecny-kalendar

Catholic Encyclopedia: Septuagesima

In liturgical literature the name "Septuagesima" occurs for the first time in the Gelasian Sacramentary.
newadvent.org/cathen/13721b.htm

Palmzondag - Wikipedia

Dominica in Palmis), ook wel Palmpasen genoemd, is de laatste zondag van de vastenperiode (de zondag vóór Pasen), vanouds de.
nl.wikipedia.org/wiki/Palmzondag

Enrich - Manuscriptorium

. 60v-62v (60v - 62v) Dominica in Septuagesima, 63.
manuscriptorium.com/apps/main/index.php?request=request_documentdocId...

Církevní kalendář (O tridentské mši svaté XI)| Duše a hvězdy

. řadě první neděle po devítníku (Dominica in Sexagesima) a druhá neděle po devítníku (Dominica in Quinquagesima)
cirkev.wordpress.com/2011/12/19/cirkevni-kalendar-o-tridentske-msi-svate-xi/

Coena - Kampak se podělo předpostí?

Sexagesima je druhá neděle před postem, název se objevuje v aktech 4. synody orleánské (541).
coena.cz/liturgika/liturgicky-rok/postni-doba/predposti/

Ottův slovník naučný/Neděle – Wikizdroje

Laetare, 5. smrtelná, Judica, 6. květná, in palmis) a tré předpostních (1. devítník, in septuagesima, 2. první po devítníku, in sexagesima, 3. druhá po devítníku,
cs.wikisource.org/wiki/Ottův_slovník_naučný/Neděle

1616-1620

V neděli dominica In excelso throno před památkou Tří králuov mudrcuov umřel na Horách Kutnách Václav Sixt, jenž se podle obdarování daného psal z .
texty.citanka.cz/dacicky/pam15-6.html

Dionysius Exiguus. Liber De Paschate Sive Cyclus Paschalis

Unde secundum numerum dierum conceptus est Christus Dominus noster in die dominica VIII calendas Aprilis, et natus est in III.
hbar.phys.msu.su/gorm/chrono/paschata.htm